DWT GmbH

Privacyverklaring

 1. Gegevensbescherming in een oogopslag
  Algemene aanwijzingen
  De onderstaande informatie geeft een eenvoudig overzicht van hetgeen er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de hier opgenomen privacyverklaring.

  Het verzamelen van gegevens op onze website

  Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
  De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website. Diens contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

  Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Uw gegevens worden enerzijds verzameld omdat u deze aan ons doorgeeft. Daarbij kan het bijv. om gegevens gaan die u op een contactformulier heeft ingevuld.
  Bij het bezoek aan de website worden automatisch andere gegevens door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina werd geopend). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website opent.

  Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

  Een deel van de gegevens wordt verzameld om de permanente beschikbaarheid van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor een analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

  Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
  U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel waarvoor uw opgeslagen persoonsgegevens worden verzameld. Bovendien heeft u het recht te verlangen dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd of geblokkeerd worden of volledig worden verwijderd. Voor vragen hierover of andere vragen over de gegevensbescherming kunt u te allen tijde via de in het colofon aangegeven adressen contact met ons opnemen. Bovendien kunt u bij een bevoegde toezichthoudende instantie gebruik maken van uw reclamatierecht.

  Analyse-tools en tools van derden
  Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt met name door cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem, het surfgedrag kan niet aan u als persoon gekoppeld worden. U kunt deze analyse herroepen of deze voorkomen door het gebruik van bepaalde tools te verbieden. Uitgebreide informatie daarover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.
  U kunt deze analyse herroepen. Wij zullen u in deze privacyverklaring over de herroepingsmogelijkheden informeren.

  2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie
  Gegevensbescherming
  De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens zeer vertrouwelijke en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften, evenals deze privacyverklaring.
  Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring vertelt u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.
  Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) tot veiligheidsproblemen kan leiden. Een 100 procent bescherming van de gegevens tegen ingrepen door derden is onmogelijk.

  Verwijzing naar de verantwoordelijke plaats

  De verantwoordelijke plaats voor de gegevensverwerking op deze website is:

  DWT GmbH
  Michael Weymann
  Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
  D-46240 Bottrop
  Telefoon: +49 (2041) 77144-0
  E-mail: info@dwt-gmbh.de

  De verantwoordelijke plaats is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of gezamenlijk met anderen over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen e.d.) beslist.

  Herroepen van uw akkoordverklaring m.b.t. de gegevensverwerking

  Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke instemming mogelijk. U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor kunt u ons gewoon een e-mail sturen. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

  Recht op het indienen van klachten bij de bevoegde toezichthoudende instantie

  Indien sprake is van inbreuk op de privacy heeft de betrokkene het recht een klacht bij de bevoegde toezichthoudende instantie in te dienen. Bevoegde toezichthoudende instantie voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens is de betreffende functionaris gegevensbescherming van de deelstaat, waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst van de functionarissen gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u via de onderstaande link opvragen: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U heeft het recht, gegevens die wij op grond van uw akkoordverklaring of om aan een overeenkomst te voldoen, automatisch verwerken, aan uzelf of een derde partij in een gebruikelijk, op de computer leesbaar formaat te laten overhandigen. Wanneer u verlangt dat wij de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke overdragen, gebeurt dat alleen als het technisch haalbaar is.

  SSL- c.q. TLS-encryptie

  Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bezorging of aanvragen, die u aan ons als exploitant van de site toestuurt, gebruik van een SSL- c.q. TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresregel van de browser, wanneer deze van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slotje-symbool in de browserregel.
  Als de SSL- c.q. TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen derden niet meelezen wanneer de gegevens aan ons overdraagt.

  Informatie, blokkering, verwijderen

  In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, en evt. heeft u het recht op correctie, blokkering of het verwijderen van deze gegevens. Voor vragen hierover of andere vragen over de persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde via de in het colofon aangegeven adressen tot ons wenden.

  Herroeping tegen akkoordverklaring reclamemails

  Het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens ten aanzien van het doorsturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee ingetrokken. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor, juridische stappen te ondernemen in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, eventueel door spam-e-mails.

  3. Functionaris gegevensbescherming

  Wettelijk voorgeschreven functionaris gegevensbescherming
  Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

  GiT Systems GmbH
  Norbert Schraft
  Ludwig-Erhard-Str. 3
  D-45891 Gelsenkirchen
  Telefoon: +49 (0) 209 70 90 0
  E-mail: datenschutz@dwt-gmbh.de

  4. Verzamelen van gegevens op onze website

  Cookies
  De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en ze bevatten geen virussen. Cookies moeten ons helpen ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.
  De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Sessie-cookies”. Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze zelf verwijderd. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
  U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en het plaatsen van cookies alleen in bijzondere gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluitend en het automatisch verwijderen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de uitschakeling van cookies kunnen de functies van deze website worden beperkt.
  Cookies, die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of de beschikbaarheid van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) noodzakelijk zijn, worden op grond van art. 6 lid 1 letter f van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een geoorloofde belang bij het opslaan van cookies voor de technische foutloze en verbeterde beschikbaarheid van zijn diensten. Wanneer andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

  Server-Log-bestanden

  De provider van de websites verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden, die u browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:
 • het browsertype en de browserversie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • referrer URL
 • host-naam van de toegang vragende computer
 • tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Uitgangspunt voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter b van de AVB, die de verwerking van gegevens om aan een overeenkomst te voldoen of t.b.v. precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons uw aanvragen via het contactformulier toestuurt, zullen wij uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u aangegeven contactgegevens in verband met de verwerking van de aanvraag en eventuele vragen over de aansluiting opslaan. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daarmee uitsluitend op grond van uw akkoordverklaring (art. 6 lid 1 letter a van de AVG). U kunt deze akkoordverklaring te allen tijde herroepen. Daarvoor kunt u ons gewoon een e-mail sturen. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.
De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, uw akkoordverklaringen voor het opslaan intrekt of het doel waarvoor de gegevens werden opgeslagen vervalt (bijv. na een correct beëindigde afhandeling van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – vooral met betrekking tot bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in het algemeen voor de uitvoering van de zakelijke activiteiten van DWT GmbH verzameld, zoals bijvoorbeeld voor marketing- en reclamedoeleinden van DWT, voor een betere aanpassing van de producten en diensten aan de behoeften van de klant of om aan de wettelijk voorgeschreven rapportageverplichtingen en vergelijkbare activiteiten te voldoen. 
DWT verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar zakelijke activiteiten, en met name voor de onderstaande doelen:
 • zodat u informatie over DWT en de producten en diensten kunt ontvangen.
 • om uw behoeften en interesses te bepalen en u de meest geschikte producten en/of diensten aan te bieden.
 • om toegang tot alle op de website aangeboden functies en opties te krijgen. 
 • zodat u informatie met andere gebruikers van de website kunt uitwisselen.
 • zodat DWT haar marketingactiviteiten kan beheren.
 1. Analyse-tools en reclame
  Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.
  Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op grond van art. 6 lid 1 letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een geoorloofd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel het internetaanbod als zijn reclame te verbeteren.

  IP-anonimisering

  Op deze website hebben wij de functie IP-anonymisering ingeschakeld. Daarmee wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten aan de exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

  Browser plug-in

  U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Het verzamelen van gegevens herroepen

  U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst, waarmee het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen. Google Analytics uitschakelen.
  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacybepalingen van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

  Verwerking van opdrachtgebonden gegevens

  Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten betreffende de verwerking van opdrachtgebonden gegevens waarop de strenge Duitse wetgeving inzake de gegevensbescherming bij het gebruik door Google Analytics volledig van toepassing is.

  Demografische kenmerken bij Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden opgesteld, die informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers aan de website bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit de belangengerelateerde reclame van Google en uit de bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op ieder moment via de weergave-instellingen in uw Google-account uitschakelen of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals beschreven onder het punt “Herroepingsrecht m.b.t. het verzamelen van gegevens”.

  Google AdWords en Google Conversion-Tracking

  Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
  In het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde conversion-tracking. Wanneer u op een door Google geschakelde advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversion-tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld voor de identificatie van gebruikers. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet afgelopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.
  Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van de conversion-cookie verzamelde informatie is bedoeld voor het opstellen van conversion-statistieken voor AdWords-klanten, die voor de conversion-tracking hebben gekozen. De klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina die van een conversion-tracking-tag is voorzien. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan herroepen door de cookie van de Google conversion-tracking via uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen eenvoudig uit te schakelen. Dan wordt u niet in de conversion-tracking statistieken opgenomen.
  Het opslaan van “Conversion-Cookies” gebeurt op grond van art. 6 lid 1 letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een geoorloofd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel het internetaanbod als zijn reclame te verbeteren.
  Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
  U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en het plaatsen van cookies alleen in bijzondere gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluitend en het automatisch verwijderen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de uitschakeling van cookies kunnen de functies van deze website worden beperkt.

  6. Plug-ins en tools

  YouTube
  Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
  Wanneer u een van onze met een YouTube-plug-in voorziene website bezoekt, wordt verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht.
  Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd biedt u YouTube de mogelijkheid, uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u bij uw YouTube-account uit te loggen.
  Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dat wil zeggen een geoorloofd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f van de AVG.
  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybepalingen van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Google Web Fonts

  Deze pagina gebruikt voor een uniforme weergaven van lettertypen zogenaamde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te kunnen geven.
  Voor dit doel moet de door u gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken. In ruil daarvoor verlangt Google informatie over uw IP-adres waarmee onze website werd geopend. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dat wil zeggen een geoorloofd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f van de AVG.
  Als uw browser geen Web Fonts ondersteund, wordt het standaardlettertype van uw computer gebruikt.
  Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacybepalingen van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

  Google Maps

  Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op de overdracht van deze gegevens.
  Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aansprekende weergaven van onze online-aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijker te kunnen vinden. Dat wil zeggen een geoorloofd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f van de AVG.
  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Cookies
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.